Chodzenie po ogniu | Chodzenie po węglach

CHODZENIE PO OGNIU I SZKLE - FIREWALKING | GLASSWALKING

Chodzenie po ogniu, czyli firewalking wykorzystywany jest w wielu szkoleniach jako znakomite ćwiczenie motywacyjne.  Prowadzi bowiem do przełamania krępujących nas barier. To znakomity warsztat motywacyjny, który stanowi jedną z atrakcji proponowanego przez nas team buildingu.

Chodzenie po ogniu -  zagadkowa i pozornie niebezpieczna ceremonia jest znakomitą okazją do zmierzenia się
z żywiołem ognia i przekroczenia wytyczonych przez strach i zdrowy rozsądek granic.
Wrażliwość ludzkiego ciała na wysokie temperatury jest zagadką, która intrygowała już w starożytności.
Rzymski uczony Pliniusz Młodszy, ze zdumieniem opisywał rzymskie rodziny, których członkowie podczas dorocznych ceremonii składania ofiar Apollinowi bezboleśnie chodzili po żarzących się węglach. Dzięki temu byli zwalniani ze służby w wojsku i innych obowiązkowych świadczeń. Chodzenie po ogniu znane było także w północnej Afryce, gdzie traktowane traktowano je jako symbol duchowego oczyszczenia . Na Taiti natomiast od wieków kultywuje się chodzenie po zastygłej lawie wulkanicznej o temp. 600° C a więc nieco cieplejszej niż podczas chodzenia po węglach.
Teoretycznie, najbardziej odporne na temperaturę organizmy żywe, zwane termofilami, giną przecież już w temperaturze 98°C a Ludzkie białko ścina się już przy 40°C. Tymczasem podczas warsztatów nasze stopy wytrzymują 400-600°C.  Uczestnicy chodzenia po węglach przekraczają wyznaczone przez siebie i zdrowy rozsądek granice, pokonują strach przed żywiołem i przechodzą boso po utworzonym z żaru, ognistym dywanie, bez bólu i żadnej szkody dla zdrowia.

KORZYŚCI

Korzyści z chodzenia po węglach to przede wszystkim świetna zabawa z dużą dawką adrenaliny.
A ponadto:

  • Korzyści psychologiczne - Firewalking i glasswalking to znakomity trening motywacyjny. Człowiek, który przechodzi przez to doświadczenie przekonuje sam siebie, że jest zdolny do czegoś, co dotychczas uważał za niewykonalne. Poprzez uczestnictwo w chodzeniu po ogniu zaczyna wierzyć, że jest zdolny do pokonywania również innych trudności - prywatnych i zawodowych.
  • Korzyści fizyczne - Poprzez kontakt bosych stóp z rozżarzonym węglem dochodzi do stymulacji punktów akupresurowych. W trakcie chodzenia po ogniu stopy stykają się wielokrotnie z drobnymi kawałkami węgla o temperaturze prawie 600 stopni Celsjusza, wszystkie receptory zostają więc mocno pobudzone. Uczestnicy po takim rytuale są podekscytowani, ożywieni, dopisuje im dobry humor. Na drugi dzień natomiast często znikają drobne dolegliwości jak na przykład katar. Nadużyciem byłoby jednak utrzymywanie, że chodzenie po ogniu jest formą terapii przeciw dolegliwszym fizycznym.

BEZPIECZEŃSTWO

Chodzenie po ogniu jest całkowicie bezpieczne pod warunkiem przestrzegania reguł przekazanych przez prowadzanego.
W ok. 5% przypadków chodzenie po ogniu może spowodować wystąpienie drobnych bąbelków, które szybko znikają.
W ponad 20 - letniej praktyce nie mieliśmy jednak  z tego tytułu żadnej reklamacji. Ta drobna pamiątka nie jest bowiem w stanie przesłonić radości z przejścia przez ogień.
Przed warsztatami chodzenia po węglach nie zalecamy picia nadmiernej ilości alkoholu. Pod jego wpływem spada bowiem odporność na ból i odpowiedzialność  -  łatwiej więc o oparzenia. U niektórych z nas ponadto w alkoholowym ferworze narasta chęć do popisywania się a jak wiadomo, w kontakcie z ogniem nie jest to wskazane.
Warsztaty chodzenia po ogniu składają się z następujących etapów:

1. POWITANIE | OGNISTY ODDECH

Widowiskowy pokaz cyrkowej umiejętności ziania ogniem . Zaczynamy od odpalenia ogniska w sposób niezwykły i nietypowy, tzn. ziejąc na stos ogniem. Bardziej dociekliwi uczestnicy przejdą krótki warsztat ziania ogniem, przez co   dowiedzą się jak to się robi i poznają tajniki cyrkowej umiejętności.
Po powitaniu goście udają się np.  na kolację.

2. GLASSWALKING | Chodzenie po szkle

Rozpoczynamy po około godzinie trwania kolacji, często w sali, w której goście jedzą. Na oczach gości tłuczemy szkło - oczywiście w bezpieczny dla wszystkich sposób.
Najodważniejsi z uczestników (ok. 5-10 osób) wezmą  udział w warsztacie chodzenia po szkle, by po kilku minutach instruktażu animatora, samodzielnie wejść na świeżo potłuczone szkło.

3. FIREWALKING | chodzenie po węglach | chodzenie po ogniu

Instruktor prowadzi uczestników do ogniska, gdzie nastąpi psychiczne i fizyczne przygotowanie do kontaktu z żywiołem.
Prowadzący rozgrabia uprzednio rozpalone ognisko w parometrową ścieżkę ognia, uczestnicy przechodzą krótki instruktarz, generalną próbę, po czym w ślad za instruktorem wstępują na ścieżkę ognia. Każdy z uczestników firewalkingu będzie miał okazję przejść przez nią kilka razy.
Szczycimy się faktem, że po naszych warsztatach minimum  90 % osób bierze udział w firewalkingu, mimo, że przed ich rozpoczęciem ponad połowa zwykle deklaruje, że na żar nie wstąpi. To bardzo dobry wynik.

Szersze informacje dotyczące chodzenia po ogniu na naszej tematycznej stronie, poświęconej w całości chodzeniu po węglach -  www.firewalking.pl

Warsztaty firewalkingu często łączymy z pokazami tańca z ogniem, o których więcej można przeczytać na stronie www.fire-show.com.pl

Zajęcia prowadzimy zgodnie z zaleceniami sanitarnymi Covid-19 a więc trzymamy dystans, każdorazowo dezynfekujemy sprzęt i używamy masek. No i oczywiście działamy w plenerze, co zdecydowanie ułatwia.

Zapraszamy do składania zamówień.
chodzenie po szklefirewalkingchodzenie po ogniuchdzenie po ogniu

imprezyintegracyjne-grid
warsztaty-grid
imprezy-plenerowe-grid

Comments are closed.